Telefonszolgáltatóval összefüggő panasza van? Nem tud megegyezni a vállalkozással? Forduljon békéltető testülethez!

A fogyasztó kérelmében foglaltak szerint a szolgáltatótól telefonkészüléket vásárolt 2018. szeptember elején, melyet 2019. február elején eltulajdonítottak tőle. Fogyasztó jelezte a problémát a szolgáltatónak, és kérte, hogy a készülékre kötött biztosítást szíveskedjenek törölni. Fogyasztó kérelmében sérelmezte, hogy a bejelentést követően még három hónapon keresztül felszámították telefonszámláján a biztosítás díját és többszöri kérésére sem törölték. (FÉBÉSZ)

Fogyasztó panasza rendezése érdekében békéltető testülethez fordult és kérte az eljárás megindítását.

A békéltető testületi meghallgatáson a fogyasztó előadta panaszát és kérte a szolgáltatótól a felszámított biztosítási díj visszafizetését. Szolgáltató vállalta, hogy a jogtalanul felszámított díjat jóváírják a fogyasztó következő havi számláján, melyet a fogyasztó elfogadott. 

Kövesse cikksorozatunkat, melynek következő részeiben további érdekes békéltető testületi eseteket mutatunk be.