Problémája van az építési vállalkozóval? Tudta, hogy ilyen ügyben is fordulhat békéltető testülethez?

A fogyasztó panasza szerint, ház építésére kötött szerződést egy vállalkozással. A szerződésben az építésre vonatkozólag 4 ütemet határoztak meg a hozzá tartozó díjjal. A 3. ütemig a vállalkozás rendben teljesítette a szerződést, amelyhez kapcsolódóan a vállalkozói díjat a fogyasztó átutalta. Ezt követően azonban a cég levonult a területről, a műszaki átadás nem történt meg. (FÉBÉSZ)

A fogyasztó több alkalommal is panaszt tett a cégnél, aki ígéretet tett a munkálatok befejezésére, ez azonban nem történt meg, így a fogyasztó kénytelen volt más vállalkozót megbízni a hiányzó munkák elvégzésére. A ház befejezését követően a hatóság sorozatos hibákat tárt fel, így a használatbavételi engedélyt nem adta ki. A fogyasztó ezt követően a békéltető testülethez fordult, és kérte az eljárás megindítását.

A fogyasztó a meghallgatáson személyesen előadta, hogy a ház használatbavételi engedélyét csak azt követően adja ki a hatóság, ha a feltár hibák (kémény, villamossági probléma stb.) kijavításra kerülnek. A meghallgatáson a vállalkozás képviselője is jelen volt, aki kezdetben elutasította a fogyasztó reklamációját, végül ígéretet, hogy 15 napon belül gondoskodik a hibák kijavításáról és közreműködik az engedélyezési eljárásban. 

Kövesse cikksorozatunkat, melynek következő részeiben további érdekes békéltető testületi eseteket mutatunk be.