Igen sok a fogyasztói panasz - Tovább emelkednek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások díjai

Ez az év sem múlt el anélkül, hogy a biztosítók ne emelték volna KGFB-tarifáikat. Ezzel egyidejűleg egyre több biztosított fordul hozzánk panasszal, jellemzően a kárkifizetés elutasítását, elhúzódását, és a megállapított kárösszeget sérelmezve. (FÉBÉSZ)
A Netrisk adatai szerint az év első négy hónapjában mintegy 11%-kal drágultak a személyautókra köthető kötelező biztosítások, 2017 azonos időszakához képest. A folyamatos emelések egyre növelik az autótulajdonosok, üzembentartók eddig sem csekély terheit. De mit is kapunk ezért cserébe? Sajnos nem mindig azt, amit elvárunk. Legyen az KGFB vagy Casco.

ÚJ KÖTÉS VAGY ÉVFORDULÓVÁLTÁS ELŐTT TÁJÉKOZÓDJUNK!

A hazai biztosítási piacon (KGFB) 2018-ban az összes szerződés 61%-a volt azonnali kötés, a fennmaradó pedig évfordulós váltás. Miután jellemzően egyre nagyobb díjkedvezménnyel jár, érdemes az éves díjfizetési gyakoriságot választani.
Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy új kötés előtt vagy évforduló előtt célszerű minden alkalommal igénybe venni kalkulátor segítségét, mert a tapasztalatok szerint sok biztosító változtatja meg tarifakedvezményeit éves gyakorisággal. Aki „belealszik” a meglévő szerződésébe, éves szinten több ezer vagy akár tízezer forintot is meghaladó mértékben fizethet többet. 

KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS FELMONDÁSA 

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást a biztosítási évforduló előtt legalább 30 nappal lehet felmondani. A biztosítási évforduló dátuma szerepel a biztosítási kötvényen, de a következők szerint is meg lehet állapítani: az évforduló a 2010 előtt vásárolt járművek esetében egységesen minden év január 1., tehát legkésőbb december 1-én lehet felmondani. A 2010-ben, vagy utána vásároltaknál pedig az évforduló napja a kgfb szerződés életbelépésének naptári dátuma. A 30 napot tehát innen kell visszafelé számolni.

Fontos tudni, hogy a felmondás utolsó lehetséges napja nem a felmondáson szereplő dátumot, vagy például a postára adás dátumát jelenti, hanem azt a napot, amikor a felmondás a biztosítóhoz igazolhatóan beérkezett. A felmondás csak írásban történhet, a felmondólevélnek pedig tartalmaznia kell a szerződő és a jármű alapvető azonosító adatait, valamint a felmondani kívánt szerződés számát, ill. a kötvényszámot.

VÁLTOZÁSOK A BIZTOSÍTÁSI PIACON

2018 februárjában új európai uniós értékesítési irányelvek léptek életbe, amelyek a hazai jogrendbe is beépültek. Az ügyfélbarátabb tájékoztatás mellett a jogharmonizáció célja az egységes ügyfélvédelmi szabályok megteremtése volt, amelyek érvényesek az internetes oldalakra, a biztosítók alkalmazottaira, a független alkuszokra és az egyes termékeket összehasonlító portálra.
Az egyik leglényegesebb változás a termékinformációs dokumentum bevezetése, amely szerint minden biztosítónak röviden, közérthetően be kell bemutatnia termékét. Állandó érdekellentét feszült az ügyfelek és a biztosításközvetítők között, ezt az új szabályozás igyekszik feloldani. 2008 és 2015 között egyébként hazánkban 30%-kal csökkent a közvetítők száma.

TRÜKKÖZIK-E A BIZTOSÍTOTT?

A Magyar Nemzeti Bank megbízásából fogyasztóvédelmi szervezetünk által működtetett Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodákat az elmúlt időszakban is több biztosított kereste fel kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos panaszával. A kisebb problémák közé sorolható az ügyintézés és ezzel együtt a kárösszeg kifizetésének elhúzódása. Az elektronikus nyilvántartás és a részben elektronikus ügyintézés korában úgy tűnik, döcögősebb a biztosítók ügymenete, mint annak idején, papíralapon.

A biztosítók a kárfelmérés és az elbírálás során körültekintően, részletes alapossággal járnak el, aminek oka, hogy állításuk szerint vannak olyan, CASCO-val nem rendelkező ügyfelek, akik a maguk okozta kárt jellemzően egy rokon vagy közeli jó ismerős kötelező biztosítása terhére, a biztosítókkal próbálják meg kifizettetni. Ez a bonus-malus rendszerben csak akkor éri meg a papíron károkozónak, ha a kárösszeg nagysága jelentős, vagy ha például az „együttműködő” fél céges autóval rendelkezik.

Egy konkrét esetünkben a biztosító a kifizetés megtagadását azzal indokolta, hogy a kár nincs összefüggésben a kárfelmérés során a gépjárműveken rögzített sérülések pozíciójával: a biztosító szerint a szemle és a két gépjárműről készült fényképfelvételek 4-5 centiméter magassági eltérést mutattak.
Tanácsunk: ha van rá lehetőség, a helyszínen azonnal készítsünk fotókat vagy videofelvételt, nemcsak a gépjárművekről, azok sérüléseiről, hanem az útviszonyokról és a közvetlen környezetről is. Megítélésünk szerint - ezzel érvelt az ügyfél is a biztosító felé - pár centiméternyi eltérés útegyenetlenségből (kátyú, lejtő) is adódhat.

HA NINCS BIZTOSÍTÁSA A KÁROKOZÓNAK

Egy másik panaszosunk elmondása szerint, egy KGFB-vel nem rendelkező személygépjármű okozott kárt az autójában, ez azonban a helyszínen nem derült ki. Rendőri intézkedést nem kért, mert a sofőr elismerte felelősségét, fiktív adatok megadásával.

Mit tehet ilyenkor a károsult? A Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) egy erre a célra elkülönített keretből van lehetősége arra, hogy a vétlen autótulajdonosok kárát megtérítse. Fenti konkrét esetben viszont a MABISZ elutasította a kárigényt, arra hivatkozással, hogy nem bizonyítható az összefüggés a keletkezett kár és az esemény leírása között. A MABISZ írásbeli megkeresésére a károkozó gépjármű tulajdonosa nem reagált, a másik gépjárművet ezért nem is tudták leellenőrizni.
Konklúzió: ha a károkozó a helyszínen el is ismeri a felelősségét, kérjük meg, mutassa be biztosítási kötvényét. Amennyiben arra hivatkozik, hogy az éppen nincsen nála, a biztonság kedvéért rendőri intézkedést kell kérni.
A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodákon keresztül - ha a szolgáltató elutasította a kérelmet vagy annak benyújtását követően 30 napon belül nem válaszolta azt meg - a megfelelő nyomtatvány kitöltésével panasszal lehet élni a Pénzügyi Békéltető Testületnél.

KÁRRENDEZÉS KÜLFÖLDI UTAZÁS SORÁN TÖRTÉNT KÁRESEMÉNY UTÁN

Egy másik panaszosunk a nyár folyamán Horvátországban nyaralt a családjával. Utasbiztosításuk kiterjedt a személygépjármű meghibásodása esetén annak helyszíni javítására is, meghatározott limitösszegig. A gépjármű üzemképtelenné vált, az ügyfél a biztosítója huszonnégy órás segélyvonalán keresztül több órás egyeztetés és várakozás után kapott csak segítséget, elmondása szerint. Az autó szervizbe került, a biztosított a nyelvi nehézségek miatt csak akkor szembesült azzal, hogy a biztosítási keretet lényegesen meghaladó javítás történt, amikor a számlát a kezébe nyomták. A károsult minden felmerült költséget a biztosítóra szeretett volna áthárítani, mert mint megfogalmazta, ő nem járult hozzá ahhoz, hogy drága új alkatrészt szereljenek az autójába, neki az olcsóbb, használt is megfelelt volna.

Nézzük sorjában: a biztosító kártérítésének mértéke csak a szerződésben megállapított limitösszegig terjed. Külföldi utazás során a magyar biztosítók többsége a telefonos ügyfélszolgálatán keresztül biztosítási eseménynél az ügyintézést magára vállalja. Szerződött partnereik között így határon túli szervizek is vannak. Ha valóban órákig nem történt segítségnyújtás, és azt az ügyfél a telefonos ügyfélszolgálat felé jelezte, utólag kikérhető hívásainak hangfelvétele, ami alapján igazolt költségeinek megtérítését kérheti. Ha bebizonyosodik, hogy az ügyintéző vagy a biztosító mulasztott, hibázott vagy egyéb más okból kifolyólag a segítségnyújtás elmaradt, a biztosító általában megtéríti a jogos kárigényt.

A biztosított az autó szervizelése esetén viszont nem kérheti használt, olcsó alkatrész beszerelését, ezt a szerelőműhely egyébként sem teheti meg, hiszen azt elvégzett javításért ő felelősséget vállal. Más kérdés, hogy ha van rá lehetősége, a szerviznek illik megkérdezni az autótulajdonost, milyen minőségű (árfekvésű) alkatrészt szereljen be a meghibásodott helyett.